ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม
ที่ตั้ง 103 หมู่ 3 ตำบลขามเฒ่า
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
48000
โทรศัพท์ 042-532-477 ต่อ 1141
อีเมล councilnpu@npu.ac.th