พรบ.ม.นครพนม
01
พรบ.ม.นครพนม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
เปิดดู
อำนาจหน้าที่
02
อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
เปิดดู
ประกาศนโยบาย
03
ประกาศนโยบาย
นโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566- 2570
ดาวน์โหลด
ปฏิทินการประชุม
04
ปฏิทินการประชุม
ปฏิทินการประชุมสภาฯ ประจำปี 2566
เปิดดู

ประชาสัมพันธ์

สรรหาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยนครพนมเปิดรับการเสนอชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดดู
NPU SWOT REPORT
มหาวิทยาาลัยนครพนม โดยคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ “รายงานสรุปสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย เป้าหมาย ทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงประเด็นปปัญหาของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม”
อ่านเพิ่มเติม
ปฏิญญา
ปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาของมหาวิทยาลัยไทย
ดาวน์โหลด